פריוריטי לימוד עצמי
סרטוני הדרכה מבית Priority Software

ממשק משתמש

הממשק המלא

סרטון הכרות עם יתרונות הממשק המלא (וובי) בפריוריטי

רישום נתונים בפריוריטי

סרטון זה מסביר כיצד להשתמש בכלים מתקדמים לניתוח ובינה עסקית המובנים במערכת

ממשק המשתמש - גרסה 19

סרטון זה מסביר את השימוש במחוללי הדו"חות של המערכת לעיצוב והפקת דו"חות מותאמים אישית

כלי עזרה

סרטון זה מציג את כלי העזרה העומדים לרשות המשתמש במערכת

מחולל שאילתות ושליפת נתונים

הסבר כיצד לשלוף נתונים מפריוריטי כדי לעיין ולעדכן רשומות נבחרות

ניווט במערכת

סרטון זה מסביר איך לנווט בין מסכים ותפריטים במערכת

שיתוף פעולה

הסבר כיצד לעבוד בצורה מאורגנת ומסודרת הן במשימות אישיות הן במשימות קבוצתיות

קיצורי דרך

הדגמה כיצד פריוריטי מאפשרת לגשת למידע עסקי חשוב בזמן אמת, ביעילות ובמהירות

לוח שנה

סרטון זה מדגים כיצד לעבוד עם לוח השנה של פריוריטי.

עיצוב מסמכים

סרטון זה מציג כלים לעיצוב מסמכי ודו"חות HTML

ניהול מסמכים

הצגת האפשרויות הרבות בפריוריטי לתחזוקה וארגון של מסמכים וקבצים בענן.

עיצוב מסכים

סרטון זה מסביר את אפשרויות העיצוב למסכים במערכת

BPM - ניהול תהליכים עסקיים

סרטון זה מסביר איך לנהל תהליכים עסקיים במערכת

עיצוב מסמכי תבנית

סרטון זה מדגים עיצוב מסמכים לפי תבנית Word

התממשקות עם אופיס

סרטון זה מסביר איך פריוריטי מתמשקת עם אופיס

פריוריטי לייט

סרטון זה מציג את פריוריטי לייט-הממשק הקליל יותר של פריוריטי

עבודה רב-חברתית

סרטון זה מסביר תהליכי עבודה רב-חברתית בפריוריטי.

פריוריטי גרסה 17 ממשק המשתמש

סרטון זה מציג את זה מציג את ממשק המשתמש בגרסאות 17-18

דו"חות מנהלים

פריוריטי לייט

סרטון זה מציג את פריוריטי לייט-הממשק הקליל יותר של פריוריטי

BI - בינה עסקית

סרטון זה מסביר כיצד להשתמש בכלים מתקדמים לניתוח ובינה עסקית המובנים במערכת

מחולל דו"חות

סרטון זה מסביר את השימוש במחוללי הדו"חות של המערכת לעיצוב והפקת דו"חות מותאמים אישית

דו"חות כספיים

סרטון זה מדגים כיצד לבנות דו"חות כספיים מותאמים אישית בפריוריטי, המספקים מידע שימושי בזמן אמת על ביצועי החברה

כלי ניהול

בסרטון זה נדגיש את היכולת לעקוב אחר ההתנהלות של פעילויות שונות עד לביצוען הסופי ואת הכלים הזמינים לניתוח ביצועים

ניהול מערכת

מתזמן המשימות Task Scheduler

הכרות עם המתזמן של פריוריטי, שמריץ גיבוי ומשימות חשובות נוספות

מחולל שאילתות ושליפת נתונים

הסבר כיצד לשלוף נתונים מפריוריטי כדי לעיין ולעדכן רשומות נבחרות.

הרשאות משתמשים

בסרטון זה נדגים הקמה של משתמש חדש ושיוכו לקבוצת הרשאות, והגדרת ההרשאות לישויות השונות בפריוריטי

רישום נתונים

בסרטון זה נדגים כיצד לרשום נתונים חדשים במסכי פריוריטי, וכיצד לערוך נתונים קיימים

הסבת נתונים

סרטון זה נועד לסייע למשתמשים מתקדמים בתהליך הסבת נתונים ממערכות אחרות אל פריוריטי

מחולל יישומונים

סרטון זה נועד לסייע למשתמשים מתקדמים להכין יישומונים לטלפון נייד המתחברים ל-Priority

הקמת חברה חדשה

סרטון זה מסביר כיצד פותחים חברה חדשה במערכת ומבצעים לה הגדרות ראשוניות חשובות

פריוריטי לייט

סרטון סרטון זה מציג את פריוריטי לייט-הממשק הקליל יותר של פריוריטי

מעבר שנה

סרטון זה מסביר את הפעולות שנידרש לבצע במערכת כדי לעבור לשנה חדשה

עבודה רב-חברתית

סרטון זה מסביר תהליכי עבודה רב-חברתית בפריוריטי.

ניהול מסמכים

הצגת האפשרויות הרבות בפריוריטי לתחזוקה וארגון של מסמכים וקבצים בענן.

כספים

שינוי אחוז המע"מ

הסרטון מציג כיצד לשנות את שיעור המע"מ מ-18% ל-17% במערכת פריוריטי / זום

הקמת חברה חדשה

סרטון זה מסביר כיצד פותחים חברה חדשה במערכת ומבצעים לה הגדרות ראשוניות חשובות

תשלום במס"ב

בסרטון זה נדגים את הפעולות הנדרשות לביצוע תשלום לספקים באמצעות מס"ב

חשבונית מס

סרטון זה מסביר כיצד לרשום חשבונית מס במערכת

מסמכים ממוחשבים

מסמכים ממוחשבים – כיצד להגדיר חתימה דיגיטלית ולהפיק מסמך ממוחשב

חשבונית מס קבלה

סרטון זה מסביר כיצד לרשום חשבונית מס קבלה במערכת

חשבוניות מרכזות ללקוח

סרטון זה מסביר כיצד לרשום חשבונית מרכזת ללקוח במערכת

מע"מ

סרטון זה מדגים את הפעולות הנדרשות לעבודה עם מע"מ בפריוריטי.

תשלום בהעברה בנקאית

סרטון זה מסביר את הפעולות הנדרשות לרישום תשלום בהעברה בנקאית במערכת

מעבר שנה

סרטון זה מסביר את הפעולות שנידרש לבצע במערכת כדי לעבור לשנה חדשה

תשלום בהמחאה

סרטון זה מסביר את הפעולות הנדרשות לרישום תשלום בהמחאה במערכת

דו"חות כספיים

סרטון זה מדגים כיצד לבנות דו"חות כספיים מותאמים אישית בפריוריטי, המספקים מידע שימושי בזמן אמת

התאמות בנק

סרטון זה מדגים כיצד להתאים את השורות בדף הבנק כנגד תנועות יומן שנרשמו בפריוריטי.

ניתוח כרטיסים

סרטון זה מדגים כיצד מבצעים התאמות בכרטיסי חשבונות באמצעות ניתוח כרטיסים.

CRM קשרי לקוחות

הקמת לקוח

סרטון זה מסביר איך להקים לקוח חדש במערכת, ומציג כמה אפשרויות לניהול שוטף וטיפול בלקוחות קיימים

פריוריטי לייט

סרטון זה מציג את פריוריטי לייט-הממשק הקליל יותר של פריוריטי

התממשקות עם אופיס

סרטון זה מסביר איך פריוריטי מתממשקת עם אופיס

משטח עבודה עם לקוחות

סרטון זה מסביר כיצד לעבוד עם משטח העבודה עם לקוחות במערכת

הצעת מחיר ללקוח

סרטון זה מסביר איך ליצור הצעת מחיר ללקוח במערכת

הזמנות לקוח

סרטון זה מסביר כיצד לקלוט במערכת הזמנות לקוח

לוח שנה

סרטון זה מדגים כיצד לעבוד עם לוח השנה של פריוריטי.

מכירות

מחולל שאילתות ושליפת נתונים

סרטון זה מסביר כיצד לשלוף נתונים מהמערכת כדי לעיין ברשומות נבחרות ולעדכנן

הקמת לקוח

סרטון זה מסביר איך להקים לקוח חדש במערכת, ומציג כמה אפשרויות לניהול שוטף וטיפול בלקוחות קיימים

הצעת מחיר ללקוח

סרטון זה מסביר איך ליצור הצעת מחיר ללקוח במערכת

מחירונים

סרטון זה מסביר איך להגדיר מחירונים במערכת

הזמנות לקוח

סרטון זה מסביר כיצד לקלוט במערכת הזמנות לקוח

חשבונית מס קבלה

סרטון זה מסביר כיצד לרשום חשבונית מס קבלה במערכת

חשבונית מס

סרטון זה מסביר כיצד לרשום חשבונית מס במערכת

משלוח ללקוח

בסרטון זה נדגים את תהליך רישום תעודת משלוח על בסיס הזמנת לקוח

תהליך המכירה

בסרטון זה נדגים בקצרה כיצד לתעד מכירה ללקוח במערכת

רכש

הקמת ספק

סרטון זה מסביר איך להקים ספק חדש במערכת, ומציג כמה אפשרויות לניהול שוטף וטיפול בספקים קיימים

רישום הזמנת רכש

סרטון זה מסביר רישום ועדכון של הזמנת רכש

קבלת סחורה מספק

סרטון זה מסביר איך לרשום תעודות קבלת סחורה מספק במערכת

תשלום בהעברה בנקאית

סרטון זה מסביר את הפעולות הנדרשות לרישום תשלום בהעברה בנקאית במערכת

תשלום בהמחאה

סרטון זה מסביר את הפעולות הנדרשות לרישום תשלום בהמחאה במערכת

מלאי

הקמת מוצר

סרטון זה מסביר איך להקים מוצר חדש במערכת, ומציג כמה אפשרויות לתחזוקה שוטפת של המוצר

הקמת ספק

סרטון זה מסביר איך להקים ספק חדש במערכת, ומציג כמה אפשרויות לניהול שוטף וטיפול בספקים קיימים

חשבונית מס קבלה

סרטון זה מסביר כיצד לרשום חשבונית מס קבלה במערכת

חשבונית מס

סרטון זה מסביר כיצד לרשום חשבונית מס במערכת

קבלת סחורה מספק

סרטון זה מסביר איך לרשום תעודות קבלת סחורה מספק במערכת

ספירת מלאי

סרטון זה מדגים את הפעולות הנדרשות להכנה ורישום של ספירת מלאי במערכת

משלוח ללקוח

בסרטון זה נדגים את תהליך רישום תעודת משלוח על בסיס הזמנת לקוח

הרכבות במחסנים

סרטון זה מדגים את הפעולות שיש לבצע כדי לרשום הרכבה של מוצר במערכת

שירות ואחזקה

פריוריטי לייט

סרטון זה מציג את פריוריטי לייט-הממשק הקליל יותר של פריוריטי

משטח עבודה עם לקוחות

סרטון זה מסביר כיצד לעבוד עם משטח העבודה עם לקוחות במערכת

לוח שנה

סרטון זה מדגים כיצד לעבוד עם לוח השנה של פריוריטי.

שכר ונוכחות

קובץ 126 חצי שנתי

בסרטון זה נציג את תהליך ההפקה של קובץ 126 חצי שנתי ושידורו לביטוח לאומי

כרטיס עובד גרסה 15

בסרטון זה נציג את תהליך הקמה של עובד חדש במערכת בתוכנת ניהול הנוכחות של פריוריטי בג. 15

כרטיס עובד גרסה 16

בסרטון זה נציג את תהליך הקמה של עובד חדש במערכת בתוכנת ניהול הנוכחות של פריוריטי בג. 16

נתוני שכר לעובד

בסרטון זה נדגים כיצד לרשום בפריוריטי נתוני שכר פרטניים לעובדים

דיווחים לשכר

סרטון זה מדגים כיצד לרשום בפריוריטי דיווחים לשכר שאינם דיווחי נוכחות.

סגירת חודש במערכת נוכחות

בסרטון זה נציג את תהליך הסגירה של חודש שכר במערכת הנוכחות והשכר של פריוריטי

הכנת משכורות חודשיות

בסרטון זה נציג את תהליך הכנת המשכורת החודשית במערכת השכר של פריוריטי

דו"חות 102

בסרטון זה נציג את תהליך ההפקה של דו"חות למילוי טפסי 102 למס הכנסה וביטוח לאומי

הסכמי העסקה

בסרטון זה נציג את תהליך ההגדרה של הסכמי העסקה במערכת הנוכחות והשכר בפריוריטי

הפרשות רטרואקטיביות לקופ"ג

הצגת תהליך רישום הפרשות רטרואקטיביות לקופ"ג וקרנות השתלמות במע' הנוכחות והשכר של פריוריטי

שידור למס"ב במערכת השכר

הצגת תהליך ההכנה החודשית של קבצים לשידור למס"ב

הפקת דו"חות שכר חודשיים

הצגת מגוון דו"חות סיכום של נתוני נוכחות ושכר בפריוריטי

דיווחי עבודה והיעדרות לעובד

ביצוע דיווחי עבודה והיעדרות לעובדים

סימולטור שכר

הדגמת סימולטור השכר בפריוריטי

צרו איתנו קשר

[leadercf7 campid="10556"]
פתח צ'אט
היי נשמח לעזור בכל שאלה!